Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Hela EU brottas nu med frågan vad som ska göras då Storbritannien slutar betala sin EU-avgift på cirka 200 miljarder kronor per år.

Ska unionen dra ned på utgifterna och därmed dra ned på sin verksamhet? Eller ska medlemsländerna betala mer och behålla eller till och med utöka sina åtaganden?

EU-kommissionen har i sin vitbok satt upp fem olika scenarier som nu diskuteras runt om i Europa.

I dag kom ett svar på hur svenska LO, TCO och Saco ser på det.

I ett gemensamt policydokument stakar de tre centralorganisationerna ut en gemensam hållning till hur de vill att EU ska förändras i framtiden.

De svenska facken öppnar för att de kan tänka sig en höjning av Sveriges avgift till EU, som i dag uppgår till drygt 40 miljarder kronor om året.

– Vi menar inte att en höjning är önskvärd men att det kan behövas. Om pengarna går till rätt saker kan det vara bra, säger Göran Arrius, Sacos ordförande.

De tre centralorganisationenerna har precis avslutat ett två dagar långt möte som bland annat handlat om hur de vill förändra EU.

Facken betonar sitt tidigare krav att löntagarnas villkor ska väga tyngre i EU och att det i dag är allt för mycket fokus på marknaden.

En viktig del i detta är att arbeta för att EU:s fördrag kompletteras med ett socialt protokoll.

– Men vi vill också se en sänkning av EU:s jordbruksstöd som vi anser inte behöver vara så stort som det är i dag, säger Göran Arrius.

LO, TCO och Saco vill även ha en ökad handel.

Den globala utvecklingen ser går dock åt andra hållet. Sedan den ekonomiska krisen 2008 har handelshindren ökat mellan G20-länderna.

Dessutom ser nästan hälften – 45 procent – av européerna globaliseringen som ett hot, enligt en studie som EU-kommissionen hänvisar till.

LO, TCO och Saco anser dessutom att EU bör använda den svenska statsministern Stefan Löfvens initiativ Global deal för att stärka den sociala dialogen i unionen.

EU:s budget

EU:s nuvarande budgetram mellan 2014 och 2020 omfattar 1087 miljarder euro. De största inkomsten är medlemsländernas avgifter, en mindre del kommer från tullar och moms.

En miljon företag får stöd från EU:s budget som till exempel leder till att 42 miljoner människor får bättre vård och fem miljoner EU-invånare stöds genom yrkesutbildning eller livslångtlärande.