I Europa har så kallade arbetarpartier på vänsterkanten tappat medan olika populistiska högerpartier gått fram.

Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har skrivit en bok om Sverigedemokraterna och beskriver den utvecklingen.

Samtidigt, påpekar hon, har många partier anammat en mer globaliserad och mångkulturell världsbild.

– Den hållningen har aldrig haft något stort stöd bland de breda lagren av arbetarklassväljare. För dem har det i stället funnits en moralisk komponent som främjar social kontroll, ordning och auktoritet och de nya partierna har mobiliserat det.

Personer i arbetaryrken har också blivit färre och klyftan mellan dem och de som utbildat sig vidare har ökat.

De som har längre utbildning är mer benägna att anamma en mer optimistisk syn på globalisering och ett mångkulturellt samhälle.

– Det beror inte på att utbildningen är så bra utan att man får en annan syn på sig själv och sin roll i samhället. För den som befinner sig långt ner i en hierarki i samhället är det av stor vikt att ha en förutsägbarhet, så att man inte hamnar i ett daglöneri.

Marie Demker tror att LO:s strategi, att visa att SD är ett ”löntagarfientligt parti”, kan fungera på sikt.

Men då krävs en tydlig vänster-höger-konflikt i svensk politik. I dag är inte de frågorna i fokus.

– Finns den konflikten går fler arbetarväljare till vänster än till höger. Men i dag är den konflikten ganska tyst. Nu är det i stället mycket debatt om kulturella värden, som auktoritet, nationens gränser, ordning och reda.

– Nu gör jag det extremt enkelt här, förtydligar Marie Demker på forskarens vis, och säger:

– Jag tror att en tydlig vänster-höger-konflikt kommer att utsätta arbetarväljarna för ett korstryck. Många kommer behöva välja mellan sina kulturella preferenser som drar åt SD och sina ekonomiska preferenser som drar åt S.

Så vad vinner?
– Erfarenheten pekar på att det är de ekonomiska frågorna som är avgörande. Men vi lever också i ett land med god välfärd och konjunktur. De flesta har det bra. Då kan de kulturella frågorna hela tiden ta större plats.