Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Han säger att militären fortfarande söker i området och att det inte finns några uppgifter om de dödas identitet. De tros vara migranter som försökt ta sig till Libyen för att söka arbete, eller för att ta sig vidare till Europa med båt.

Döda migranter har tidigare hittats i området sedan de bland annat övergetts av människosmugglare i öknen.