Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Enligt författarna till studien kan mellan 10 och 30 procent av alla fullastade flygplan under de delar av dagarna då luften är som hetast tvingas att lossa en del av sin vikt för att möjliggöra en säker avgång.

Den nya studien är publicerad i tidskriften Climatic Change och slår fast att fler återkommande värmeböljor kommer att göra det svårare för flyget att genomföra säkra avgångar. Detta eftersom hetare luft ger en minskad lyftkraft och därmed påverkar flygplanens förmåga att lyfta.

Studiens huvudförfattare Ethan Coffel förklarar att högre värme leder till en minskad lufttäthet. Tunnare luft gör det svårare för flygplanens vingar att få lyftkraft. Enligt studien riskerar fullastade flygplan därför att få problem att lyfta säkert när temperaturen blir för hög, beroende på flygplansmodell, längden på startbanan och andra faktorer.

Vissa flygplan på många av världens viktigaste flygplatser kan enligt studien komma att tvingas minska sin vikt med upp till fyra procent under den varmaste tiden på dagen.

Klimatet på jorden blir allt varmare och FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att människans påverkan ligger bakom merparten av den temperaturökning som skett sedan mitten av 1900-talet. Flygets utsläpp är en bidragande faktor till denna utveckling, men nu kan flygindustrin alltså också komma att drabbas av klimatförändringarna.

Redan nu har effekterna börjat märkas. Som exempel kan nämnas att American Airlines i samband med en värmebölja i juni i år tvingades ställa in 40 flygningar i Arizona och Las Vegas då dagstemperaturerna steg till närmare 49 grader Celsius. Luften blev så het att flygningar med mindre plan fick ställas in.

Andra studier har också varnat för att klimatförändringarna kan komma att leda till en ökning av farlig turbulens längs viktiga flygrutter samtidigt som stigande havsnivåer redan nu hotar att leda till att vissa viktiga flygplatser blir översvämmade.

Studiens medförfattare Radley Horton, som är klimatforskare vid Columbia-universitetet, påpekar att detta är några exempel på hur flyget kan komma att drabbas av klimatförändringarna.

– I takt med att världen blir allt mer sammankopplad och flygindustrin växer finns det en risk att effekterna blir stora, både ekonomiskt och på andra sätt, säger han.

Globalt väntas medeltemperaturerna att fortsätta stiga, samtidigt som antalet värmeböljor blir fler. Enligt studien kan de årliga rekordtemperaturerna vid vissa av världens flygplatser komma att stiga med mellan 4 och 8 grader Celsius till år 2080. Det riskerar i sin tur att leda till ökade kostnader i form av försenade eller inställda flygningar.

Forskarna har gjort beräkningar av hur stigande temperaturer skulle påverka ett antal vanliga flygplanstyper vid 19 olika flygplatser i USA, Europa, Mellanöstern, Kina och Sydasien.

Två av de flygplatser som beräknas drabbas hårdast är LaGuardia i New York, på grund av dess korta startbanor och Dubais internationella flygplats, på grund av mycket höga temperaturer.

C B Ramkumar, som är konsult i hållbarhetsfrågor, påpekar med anledning av studien att Dubai, Abu Dhabi och Qatar alla har satsat hårt på sina flygplatser, men att temperaturerna redan nu är väldigt höga på dessa platser.

Enligt studien tillhör John F. Kennedy i New York, Londons Heathrow och Paris Charles de Gaulle de flygplatser som kommer att påverkas minst av de stigande temperaturerna.

Rabiya Jaffery/IPS