Den föreslagna skatten på flygresor ska finansiera de sänkta avgifterna, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Eftersom det framförallt är i små företag som jobben skapas vill vi ge de allra minsta företagen bättre möjligheter att växa. Nu sänker vi tröskeln för fler företag att anställa sin första medarbetare. Höjd skatt på utsläpp möjliggör nu sänkt skatt på arbete, säger biträdande finansminister Per Bolund (MP) i ett pressmeddelande.

Regeringen föreslår också skattelättnader för personaloptioner.

– Mindre, nystartade företag kan ha svårt att erbjuda marknadsmässiga löner, men får genom det här förslaget möjlighet att i stället erbjuda sina anställda skattegynnade personaloptioner. Vi vill göra det möjligt för dessa företag att stanna och växa i Sverige, säger finansminister Magdalena Andersson (S) i samma pressmeddelande.

Förslagen är en del av överenskommelsen med Vänsterpartiet om budgeten.