Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att räkna upp schablonersättningen för personlig assistans med 1,5 procent per timme, vilket motsvarar en höjning med 4 kronor och 40 öre.

Det är inte en dag för sent att regeringen insett att assistansersättningen måste höjas. Men höjningen är helt otillräckligt då den endast kommer lätta något på trycket i en hårt pressad bransch.

De senaste åren har regeringen valt att spara på assistansersättningen genom att räkna upp den avsevärt mindre än de kollektivavtalade löneökningarna.

Därtill har regeringen slopat rabatten på arbetsgivaravgifterna för unga vilket drabbar branschen. Detta har lett till att branschen har akuta problem. Regeringens politik innebär att seriösa företag får betydligt svårare att verka.

I slutändan drabbar det dem som är beroende av assistans i sina dagliga liv.

Regeringen och Vänsterpartiet har genom att inte höja ersättningarna i nivå med de kollektivavtalade löneökningarna undergrävt så väl rätten till personlig assistans som den svenska modellen.

Konsekvensen blir att vi kommer se fler konkurser, fler oseriösa aktörer i branschen och sämre arbetsvillkor för assistenter. Regeringens förhoppning om komma åt de oseriösa anordnarna, kommer visa sig var just bara en förhoppning.

En rapport från revisionsbolaget Thorthon Granth från 2016 visar att assistansbranschen hade en rörelsemarginal på 4,8 procent. Det är långt under snittet för överskott i välfärdsbranschen som låg på 8 procent.

Den kostnadsökning för statskassan som den föreslagna höjningen kostar, 100 miljoner kronor enligt mediauppgifter, ska ställas mot den omfattande besparing regeringen gör inom personlig assistans.

Försäkringskassans hårdare bedömningar och ändrade rättstillämpning, som en direkt följd av regeringens order om att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar har ett mycket högt pris som de funktionsnedsatta betalar

Bengt Eliasson (L)

Försäkringskassans prognos från i maj om ekonomiskt utfall för statlig assistans visar på en besparing på på 2,2 miljarder kronor i år.

Försäkringskassans hårdare bedömningar och ändrade rättstillämpning, som en direkt följd av regeringens order om att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar har ett mycket högt pris som de funktionsnedsatta betalar.

Dagligen rapporterar media om hur personer med omfattande funktionsnedsättningar och som under många år haft statlig assistans, med ett penndrag får sitt liv slaget i spillror.

Vi vet att minst en person har dött till följd av de hårdare förutsättningarna för att få assistans. Vi vet att barn med omfattande funktionsnedsättningar nekas assistans och i stället vårdas på sjukhusens intensivvårdsavdelningar.

Höjningen av schablonen förändrar inte livet för dessa barn och deras familjer.

Den politik som just nu förs kring personlig assistans riskerar att slå ut väldigt många privata aktörer och kooperativ som styrs av brukarna själva

Bengt Eliasson (L)

Vi i Liberalerna satsar en miljard kronor mer en regeringen på den personliga assistansen. Vi tar reformen på allvar.

Vi ser problemen, men drar inte slutsatsen att de löses genom att jaga enskilda assistansanvändare. Den politik som just nu förs kring personlig assistans riskerar att slå ut väldigt många privata aktörer och kooperativ som styrs av brukarna själva.

Ganska fort kommer förutsättningarna för hela assistansreformen i grunden förstöras.

Det kan inte, får inte fortsätta så här. Regeringen med Åsa Regner som ansvarig minister måste ändra sin politik.