– Vi är glada att man tar till sig av fackens tankar. Utredningen levererade inte, man tyckte att vinsttaket skulle lösa allt. Vi vill snarare se fokus på ökad insyn, kvalitet och goda krav på arbetsvillkor. Då blir det inte marginaler för excesser, säger Johan Larson, vice ordförande på Vårdförbundet.

I söndags stod det klart att vården inte omfattas av det förslag om vinsttak i välfärden som regeringen och Vänsterpartiet går vidare med. För det området kommer ytterligare en utredning.

Vårdförbundet var kritiskt till Illmar Reepalus Välfärdsutredning.

I sitt remissvar skriver man bland annat ”Vårdförbundet ifrågasätter att man i en statlig utredning så kategoriskt och utan att åberopa fakta för sina påståenden uttalar sig negativ sätt om privata utförares kvalitet”.

– Det finns väl flera aktörer, inte bara de politiska partierna, som vill göra det här till en valfråga. Alla vill väl ha vinster i vården, men till den som ska få vården. Inte till någon annan, fortsätter Johan Larson.

Blir era medlemmar utnyttjade i en politisk debatt?
– Nej, inte utnyttjade. Däremot får de stå med konsekvenserna om det blir fort och fel. Sverige har en lång tradition av inte behandla vårdpersonal väl. Att kvinnor ska jobba till låga löner. En mångfald bland arbetsgivarna har inte lett till att någon, vare sig de är offentliga eller privata, betalar mer än de måste. Men ska man snärja åt det här  borde de offentliga arbetgivarna ha bättre villkor, så att de klarar av att locka personal till vården.