Stora kommunala pensionsskulder kan på sikt leda till skattehöjningar, varnar försäkringsbolaget Skandia i en rapport.

”För kommuner med minskande befolkning, där allt färre invånare ska bära kostnaderna för tidigare års verksamhet, innebär pensionsskulderna ett större problem”, skriver Skandia i ett pressmeddelande.

Kommunernas pensionsskulder uppgår sammanlagt till 235 miljarder kronor och riksgenomsnittet är 23 500 kronor per invånare. I vissa kommuner är dock läget betydligt mer ansträngt.

Skandia pekar ut Pajala, där skuldnivån ligger på 40 746 kronor per invånare.

Enligt Greger Gustafson, ansvarig för offentliga affärer på Skandia, står den framtida välfärden på spel och han efterlyser prioriteringar när det gäller finansiering av framtida pensionsutbetalningar.

”Klockan tickar och risken för skattehöjningar som enda utväg är annars överhängande”, skriver han.