En ny lag ska göra det tydligt vilka partier som får bjudas in till våra skolor. Lagförslaget är vällovligt.

Det blir enklare för landets rektorer att neka tillträde för nazistiska och andra uppenbart antidemokratiska partier.

Men samtidigt stärks troligen möjligheterna för Sveriges största rasistiska parti, Sverigedemokraterna, att ta sig in på lektionerna, trots att deras politik går stick i stäv med skolans demokratiuppdrag.

Enligt lagförslaget ska rektor enväldigt få besluta om man över huvud taget ska bjuda in politiska partier eller inte.

Om de bjuds in måste dock urvalskriteriet vara objektivt. Det vill säga att en skola måste bjuda in alla riksdagspartier om de väljer riksdagspartier som kriterium.

Och även om det blir lättare att avfärda totalitära partier är det uppenbart att rektorernas beslut därmed kan strida mot skolans demokratiuppdrag.

I regeringsformens första inledande stycken står att allt agerande från ”det allmänna” som det är uttryckt i grundlagen, ska utgå från alla människors lika värde.

Med sin ohöljda rasism ställer sig Sverigedemokraterna inte bakom denna demokratins grunddevis. För Sverigedemokraterna är en vit svensk alltid mer värd än en människa med mörk hudfärg.

Nu kunde man visserligen raljera om SD:s brist på logik eftersom domen om mindre värda människor också verkar gälla alla andra som inte håller med, det vill säga alla ”pk-människor” i Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och alla andra med en egen åsikt.

Men SD:s sekterism är tyvärr inget att raljera över. Det är i stället ett oroande tecken på att partiet har ett ben allt djupare inne i totalitarismen.

I SOM-institutets stora undersökning i våras av svenskarnas värderingar och syn på etik och moral urskilde sig SD som det enda partiet som hade en genomgående negativ syn på alla andra utom sig själva.

Visserligen kan rektorer enligt lagförslaget göra sina egna urvalskriterier för vilka partier som ska bjudas in, så länge dessa kriterier är objektiva.

Men sannolikt kommer de flesta rektorer att nöja sig med valet att antingen avfärda alla partier eller också bjuda in alla riksdagspartier.

Så, ska verkligen ”det allmänna” i sin kanske viktigaste kontakt med kommande släkten, det vill säga genom skolan, bjuda in Sverigedemokraterna som inte ställer upp på demokratins grunddevis om alla människors lika värde?

Det är tydligt att gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) velat få enkla klara regler för vad som ska gälla och därmed få ett slut på de luddiga skrivningar som finns i Skolstyrelsens rekommendationer i dag.

Och klarhet har hon fått, även om de beslut som en del rektorer kan väntas ta när de bjuder in Sverigedemokraterna flagrant strider mot skolans demokratiuppdrag.

Vi får hoppas att de rektorer som ser de nya reglerna som en frisedel ut från ansvar inser att lagen om hets mot folkgrupp gäller även i landets skolor, även om de uttalas av företrädare för ett riksdagsparti. Och att de i övrigt tar skolans demokratiuppdrag på djupaste allvar.