Hösten 2016 enades LO-förbunden om att kräva förbättringar i avtalsförsäkringarna och tjänstepensionen för privatanställda arbetare.

Förhandlingarna kom igång, men ganska snart fann parterna att kostnader och administrativa lösningar behövde redas ut innan de kunde gå vidare.

Därför ajournerades förhandlingarna tidigt i våras. Sedan dess har tre arbetsgrupper med representanter för Svenskt Näringsliv, LO och LO-förbunden gått igenom olika frågor.

En av grupperna har arbetat med ”ordning och reda-frågor”, som att vissa arbetsgivare rapporterar in färre anställda eller mindre lönesummor till försäkringscentralen Fora än de verkliga, och alltså betalar in för lite pengar till de anställdas pensioner.

Problemet är relativt utbrett i hotell- och restaurangbranschen, enligt Per Persson, avtalssekreterare i Hotell- och restaurangfacket, som ingår i arbetsgruppen.

– Med dagens regler riskerar ett företag som undanhåller mångmiljonbelopp i löner på sin höjd en straffavgift på 1 000 kronor. Det är orimligt, säger Per Persson, vars förbund förgäves har försökt ställa fuskande restaurangföretag till svars.

Enligt Arbetets uppgifter har arbetsgruppen funderat på såväl skärpt kontroll som sanktioner för dem som fuskar. Ännu vill dock ingen av parterna säga vilken lösning de förordar.

En annan arbetsgrupp har undersökt om man kan differentiera avgifterna så att försäkringarna blir billigare för organiserade företag än oorganiserade, en fråga som Svenskt Näringsliv har aktualiserat. Den tredje arbetsgruppen har analyserat kraven på förändrade försäkringsvillkor.

Det mest betydelsefulla – och kostsamma – kravet från LO har däremot inte krävt någon analys. LO vill att Avtalspension SAF-LO ska tjänas in under all anställningstid. I dag tjänar privatanställda arbetare in tjänstepension först från 25 års ålder.

Svenskt Näringslivs förhandlare Hans Gidhagen vill inte kommentera det här kravet, men enligt LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson har arbetsgivarna helt avvisat det.

– De vill inte ens diskutera kravet, eftersom det skulle kosta för mycket, säger Torbjörn Johansson.

LO har inte släppt kravet, säger Torbjörn Johansson. Samtidigt är LO medvetet om att det är dyrt. Att genomföra det skulle ta en betydande del av utrymmet för löneökningar i anspråk under flera år.

Så länge 25-årsgränsen gäller får privatanställda arbetare klart lägre pensioner än kommunalt anställda, som tjänar in tjänstepension från första anställningsdagen.

Beräkningar av Folksam pekar på att arbetare som tjänar in tjänstepension från 19 års ålder kan få 1 200 kronor mer i månaden som pensionärer än arbetare som har startåldern 25 år (räkneexemplet utgår från en lön på 22 500 kronor i månaden de fem första åren, därefter 25 500 kronor).

Att behöva betala pensionsavgift motsvarande 4,5 procent av lönen för dem under 25 år skulle öka kostnaderna kraftigt för arbetsgivare med många unga anställda.

29 procent av de sysselsatta i hotell- och restaurangbranschen i november 2015 var 24 år eller yngre, enligt SCB. Vissa arbetsgivare, som hamburgerkedjorna, har en långt högre andel ungdomar.

Förhandlingarna är ajournerade till i slutet av den här veckan, och enligt parterna kommer arbetsgrupperna att vara klara då. För de fortsatta förhandlingarna finns ingen tidplan.