Två veckor i rad sa industriarbetaren nej till att jobba övertid. Den första gången eftersom en anhörig avlidit, den andra för att skjutsa en släkting till sjukhuset. Då avskedades han utan uppsägningstid av sin arbetsgivare.

Frågan har drivits till Arbetsdomstolen (AD) av IF Metall, som menar att avskedet ska ogiltigförklaras, och fallet har bland annat uppmärksammats i tidningen Dagens Arbete.

I dag kom domen från AD. Domstolen menar att det visserligen funnits saklig grund för uppsägning eftersom den anställde två helger i rad vägrat utföra beordrat övertidsarbete.

Det har däremot inte funnits laga skäl för avskedande. För det krävs att den anställde grovt åsidosätter sina åtaganden mot arbetsgivaren, vilket domstolen slår fast att han inte gjort.

Det eftersom det inte finns någon anledning att ifrågasätta att han ”upplevde det tyngre att arbeta helg än andra arbetstagare” på grund av sina personliga förhållanden.

Därför slår AD fast att företaget ska betala ut sex månadslöner på totalt cirka 150 000 kronor för den uteblivna uppsägningstiden, samt ett skadestånd på 50 000 kronor.

IF Metall är nöjda med beskedet.

– Arbetsdomstolen kommer nu tydligt fram till att bolag som tar till storsläggan och avskedar personal i stället för att säga upp, bryter mot anställningsskyddslagen. Genom dagens domstolsutslag markerar Arbetsdomstolen klart mot bolaget genom att utdöma ett skadestånd för lagbrottet, säger förbundsjuristen Darko Davidovic i ett pressmeddelande.