Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Många framträdande politiker i Bangladeshs största partier är kvinnor, däribland landets premiärminister, oppositionsledaren och talmannen.

Men i övriga arbetslivet lyser ofta kvinnorna med sin frånvaro. Många arbetsuppgifter i det övriga samhället som varit helt förbehållna män. Det finns dock en viss antydan till förändring nu. Tidigare ansågs arbetet på bensinstationer som för farligt för kvinnor, men på vissa platser i landet så har dock kvinnor fått jobb på mackar.

Ett exempel är en bensinstation i hamnstaden Narayanganj som anställt sex kvinnor.

Bensinstationen i fråga ägs av Saiful Islam som förklarar för den nationella nyhetsbyrån UNB hur det kom sig att han valde att anställa kvinnor.

– Det är viktigt att allas potential utnyttjas, även kvinnors, säger han.

En av de kvinnor som fått jobb på bensinstationen, Lippi Akhter, berättar hur viktigt det var för henne att få ett riktigt arbete.

– Det jag tjänar här gör att jag kan försörja min familj – två döttrar och en son. Jag bekymrar mig inte om mig själv, men jag vill att mina barn ska få en utbildning, säger hon till UNB.

Oron för kvinnors säkerhet på den öppna arbetsmarknaden kan hänga samman med att våld mot kvinnor är vanligt i Bangladesh. Nyligen våldtogs en ung kvinna av flera lastbilschaufförer i samma distrikt där kvinnorna vid bensinstationen arbetar.

Kvinnorättsorganisationen Naripokkho har understrukit att de återkommande våldsbrott som begås mot kvinnor även har en stark inverkan på hela samhället. Enligt organisationen visar polisens siffror att mängder av våldtäkter begås i Bangladesh varje dag. Samtidigt förbli mörkertalet stort.

Hälften av landets befolkning på 165 miljoner invånare består av kvinnor men enligt en rapport från Världsbanken utgör kvinnorna bara en dryg fjärdedel av den totala arbetskraften i landet. I samma rapport slår organet fast att utvecklingen mot en mer jämställd arbetsmarknad tycks ha avstannat.

På ett globalt plan utgör kvinnorna en tredjedel av alla som arbetar inom den informella ekonomin.

Uppgifter från FN-organet ILO visar att endast drygt tre procent av de kvinnor i Bangladesh som arbetar gör det inom den offentliga sektorn, medan dryga åtta procent är anställda hos privata aktörer.

De återstående, nästan nio av tio kvinnor, arbetar inom den informella ekonomin – där löner och anställningsförhållanden är betydligt mer osäkra.

Den lokala tankesmedjan Centre for Policy Dialogue lyfter i en studie fram hur detta leder till att kvinnors bidrag till landets ekonomi ständigt blir undervärderat.

Långsamt håller dock situationen på att förändras, delvis tack vare olika projekt som drivs i samarbete med internationella organ för att stärka jämställdheten.

Mahfuzur Rahman