Ryktet var alltså sant. Alliansens hot om misstroendevotum tvingar regeringen att dra tillbaka sitt förslag om skattehöjningar för de allra rikaste. Kvar av de tre mycket begränsade skattehöjningar som regeringen hade aviserat inför höstbudgeten blir bara den nya miljöskatten på flyg.

Men ingenting som kan rubba Alliansens tidigare skattesänkningar för dem med allra högst inkomster.

Efter att med Sverigedemokraternas stöd och hjälp under åtta år vid makten ha drivit igenom skattesänkningar på 140 miljarder kronor, främst för de allra rikaste, lyckas Alliansen med hot om regeringskris nu också stoppa en skattehöjning för högavlönade på mellan fyra (4) och 200 kronor i månaden.

Den sist nämnda summan, 200 kronor i månaden, gäller dem som tjänar 55 000 kronor eller mer i månaden. Men att dessa riskerade att få betala 200 kronor till vår gemensamma välfärd av dessa 55 000 kronor var alltså tillräckligt för att Alliansen med Sverigedemokraternas kraftiga stöd skulle rycka ut till de högavlönades försvar och hota med misstroendevotum.

Alliansens hat mot vanliga löntagare måste vara extremt och deras vurm för överklassen är tydligen om möjligt ännu större. Men det mest allvarliga är dock att Alliansen aktivt motarbetar det inkluderande samhälle som gagnar både tillväxt och arbetstillfällen.

Att vanliga löntagare drabbats hårt av de kraftiga nedskärningarna i vården, skolan och omsorgen som Alliansens mycket kraftiga skattesänkningar för rika orsakade hör vi aldrig någon Alliansföreträdare prata om.

Det är naturligt. Sedan Alliansen börjat använda misstroendevotum, riksdagens skarpaste vapen mot regelbrott, som en del i dagspolitiken går ju all kraft åt till att skapa regeringskris över att de högst avlönade för ett ögonblick riskerade en skattehöjning på mellan 4 och 200 kronor.