Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

För drygt ett år sen strejkade SAS-piloter, men efter fyra dagar blåstes strejken av när ett nytt ettårigt avtal tecknades mellan parterna. Då landade märket på 2,2 procent, långt under de 3,5 procent som svenska pilotfacket krävde.

Nu kan det vara dags igen.

De tre skandinaviska pilotföreningar som gått ut med ett strejkvarsel är Danska Pilotföreningen (DPF), Norska SAS-flygares förening (NSF) och SAS Norge Pilotförening (SNF).

Ett första konfliktvarsel skickades i fredags till SAS. Enligt branschtidningen Check-in kan en eventuell konflikt tidigast träda i kraft vid midnatt den 11 september.

Piloterna i Norge och Danmark har varit kritiska mot att SAS vill få friare händer att förlägga piloternas arbetstid.

Varför varslar inte svenska piloter om strejk?

– Jag kan inte kommentera det just nu eftersom förhandlingarna pågår, säger Martin Lindgren, ordförande för Svensk Pilotförening.

Martin Lindgren vill inte heller kommentera om även svenska piloter kan komma att tas ut i strejk.

– Det är snarlika villkor mellan länderna, det finns smärre skillnader för att anpassa avtalen till nationell lagstiftning men det är i stort sett samma villkor.

Kollektivavtalet löpte ut 31 mars och förhandlingarna mellan parterna har pågått sedan dess.

– Vi har inte kommit överens ännu och det finns anledningar till det. Det är beklagligt men vi är inte överens om vissa principer som handlar om hur personalen ska ha det, säger Martin Lindgren.

Enligt branschtidningen Check-In är bakgrunden till den uppblossande konflikten missnöje i pilotfacken med förhandlingarna om nya arbetsvillkor. Bland annat kräver SAS större flexibilitet i piloternas schemaläggning så att man kan säsongsanpassa personalstyrkan, rapporterar tidningen.

– Vi har ambitionen och förhoppningen att nå i mål med förhandlingarna innan den 11 september, säger Fredrik Henriksson, informationschef på SAS, till Dagens Industri.