Sommaren är snart slut och med det dags för alla sommarjobbande ungdomar att återgå till skolbänken efter en förhoppningsvis bra sommar som gett goda erfarenheter.

För 36:e året i rad har LO genomfört den årliga verksamheten Facket på sommarjobbet, där vi går ut och pratar med sommarjobbare om deras rättigheter och skyldigheter på arbetet samt ställer frågan hur just de har det på jobbet.

I sommar har drygt 100 000 ungdomar tagit sina första steg ut på arbetsmarknaden. De har rensat ogräs, serverat kaffe till semesterglada turister, sålt jordgubbar och sett till att våra gamla får komma ut i friska luften.

För de flesta blir det första jobbet en rolig erfarenhet som ger ovärderliga kontakter inför framtiden. Men tyvärr gäller det inte alla.

Avsaknad av anställningsbevis, osäkerhet kring lön och hur man ska jobba är ofta förekommande. Vi har träffat unga jordgubbsförsäljare som saknar anställningsbevis och står ensamma bredvid hårt trafikerade vägar utan möjlighet till raster, toalettbesök eller möjlighet att få hjälp om någonting händer.

Flera vittnar också om hur de provjobbat gratis i allt från en dag till två veckor. Till fackets hjälptelefon har det ringt drygt 1 200 personer.

De flesta samtal har handlat om lön, schema och försäkringar, men vi har också fått höra om solskensavtal, utebliven lön och ren och skär sexism.

Det är förkastligt att unga människor fortfarande 2017 inte blir behandlade med värdighet ute på arbetsmarknaden, att det finns arbetsgivare som gör vad som helst för att tjäna pengar utan hänsyn till lagar och regler.

För det är ett avsteg från lagen att inte skriva anställningsbevis och strunta i arbetsmiljökrav. Det verkar finnas en villfarelse att bara för att man är ung ska man tuktas in i arbetslivet.

Att det hör till att unga per automatik ska gå med på nästan vad som helst.

Svensk lagstiftning är tydlig när det gäller regler för en kortare tids anställning. Även för några dagars jobb måste ett anställningsbevis som tydligt redogör för arbetstider och lön vara på plats.

Likaså när det gäller försäkring och arbetsuppgifter. Trots det tycks många arbetsgivare år efter år vilja smita undan sitt ansvar.

Visst är det tydligt att kunskapen bland unga om rättigheter på arbetsmarknaden är låg. Många av de unga som vi samtalar med saknar grundläggande kännedom om både anställningsbevis och kollektivavtal.

Det är bland annat därför vi år efter år fortsätter att vara ute och informera om både rättigheter och skyldigheter i samband med sommarjobb. Men att sakna kunskap är inget skäl till att få sämre villkor.

Tvärtom är det främst upp till arbetsgivarna att se till att både avtal och arbetsmiljö fungerar väl.

Svensk arbetsmarknad behöver arbetsgivare såväl som arbetstagare. Självklart ska det gå att tjäna pengar som arbetsgivare, men inte på bekostnad av andra människor.

Ingen ska behöva utnyttjas för att den är ung och oerfaren. Alla förtjänar en bra start på arbetslivet.