”Svensk ekonomi går urstarkt.” Det hävdade finansminster Magdalena Andersson (S) på sin traditionsenliga presskonferens på Harpsund i på torsdagseftermiddagen där hon gav sin syn på det ekonomiska läget inför höstbudgeten.

På en rad punkter presterar Sverige bättre än regeringens tidigare prognos, enligt Magdalena Andersson.

Bland annat tror man att arbetslösheten kommer att sjunka till 5,9 procent nästa år, 0,4 procentenheter mer än regeringens tidigare prognos.

– Minskningen beror på inriktningen på den politik vi nu arbetar fram i budgetpropositionen, säger Magdalena Andersson.

Det planerade underskottet på 11 miljarder för 2017 har vänts till ett överskott på omkring 45 miljarder, ett ungefär lika stort överskott som väntas nästa år.

Pengarna ska användas till reformer, enligt Magdalena Andersson. De hittills presenterade förslagen täcker ungefär hälften av de pengarna, enligt finansministern.

– Vi kommer att kunna presentera ytterliga många stora, viktiga reformer för att stärka jobben och tillväxten i Sverige men också minska klyftorna, säger Magdalena Andersson.

Något många talar om just nu är klyftan mellan utrikes och inrikes födda på arbetsmarknaden och hur man ska få in fler nyanlända i jobb. Något Magdalena Andersson kallade för ”en samhällsutmaning”.

– Här måste vi naturligtvis sätta till mer åtgärder för att fler utrikes födda, och inte minst nyanlända, ska kunna komma till arbete.

Exakt hur sådana åtgärder skulle se ut definierade hon inte närmare. Hon gav dock en känga till Alliansens förslag om inträdesjobb med löner på 70 procent av ingångslönerna för respektive yrke, som också stötts av Sverigedemokraterna.

– Att Sverigedemokrater vill sänka svenskars löner för att nyanlända ska komma i jobb är intressant. Det kommer naturligtvis ytterligare förslag om det här i budgeten, säger Magdalena Andersson och fortsätter:

– Är man ung ska man utbilda sig, är man äldre och utan utbildning, då handlar det om subventionerade anställningar.