Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

– Vi är oroliga över de rasistiska demonstrationerna, där vita nationalister, nynazister och Ku Klux Klan anhängare öppet skrek rasistiska slagord. Vi tror att det kan leda till ökade rasmotsättningar och hat, säger Anastasia Crickley, talesperson för FN:s kommitté för att motverka rasdiskriminering, i ett pressmeddelande.

FN tar upp demonstrationen i Charlottesville där en vitmaktanhängare med bil plöjde genom en motdemonstration och dödade en kvinna.

USA:s president Donald Trump mötte stark kritik efter händelsen eftersom han inte tydligt tog avstånd ifrån vitmaktrörelsens agerande under demonstrationen.

FN nämner dock inte Donald Trumps namn men uppmanar amerikanska regeringen att gå till botten med vad som ligger bakom den ökade rasdiskrimineringen.

Kommittén har upprättat vad som kallas en en tidig varning för utvecklingen i USA. Det är ovanligt att sådana varningar utfärdas mot västerländska demokratier. De senaste åren har sådana varningar riktats mot Kirgizistan, Burundi, Irak, Elefenbenskusten och Nigeria, enligt en sammanställning som tidningen The Guardian har gjort.