Höjt barnbidrag med 100 kronor. Det lovade Socialdemokraterna inför valet. Men hittills har det inte blivit någon höjning.

Finansminister Magdalena Andersson (S) sa förra hösten till SVT att satsningen kan utebli helt den här mandatperioden eftersom utrymmet i ekonomin saknas.

– Svensk ekonomi går väldigt starkt men med de underskott vi ärvde och med de ökade kostnaderna för migrationen så ger det inte ytterligare utrymme för statsfinanserna. Vi kommer ha ett mycket begränsat utrymme, sa Magdalena Andersson till SVT då.

En som gärna ser ett höjt barnbidrag i den höstbudget som snart ska presenteras är Tobias Baudin, ordförande för Kommunal.

– Självklart är höjt barnbidrag en viktig och bra fråga för medlemmarna i Kommunal. Det skulle innebära att de får mer pengar i plånboken. Men vårt starkaste fokus är att man måste göra ordentliga investeringar i den svenska välfärden, inte minst i äldreomsorgen, sedan är det väl ändå dags för den Socialdemokratiska regeringen att återinföra avdragsrätten för fackföreningsavgiften.

Enligt uppgifter i media är ett förslag om vinstbegränsning i välfärden på gång från regeringen. Vad tycker du om det?
– Det är bra att det rör på sig. Ska vi investera i och satsa på äldreomsorgen ska pengarna gå till högre bemanning och inte till vinster i skatteparadis. Sedan får vi väl se hur det går i riksdagen. Men det är också bra att väljarna får veta var politikerna står i frågan. Vad tycker egentligen Sverigedemokraterna, ska pengarna gå till medlemmarna i Kommunal eller till vinster?

Hur mycket kontakt har ni med regeringen inför budgeten?
– En hel del. Det är ett långsiktigt arbete och vi har träffat många ministrar under en lång tid. När Socialdemokraterna sitter på den beslutande makten ska det gynna medlemmarna i Kommunal, säger Tobias Baudin.