Matbudsföretaget Foodora tog nästan ett år på sig att anmäla att ett cykelbud varit med om en allvarlig olycka. En bilförare ska, enligt anmälan till Arbetsmiljöverket, ha kört på ett cykelbud och därefter ha försökt köra på honom flera gånger.

Att företaget tagit så lång tid på sig att anmäla händelsen har fått åklagare Gunnar Jonasson att nu ge direktiv till polisen att utreda händelsen. Enligt hans bedömning har Foodora brutit mot arbetsmiljölagen.

Arbetsgivare är nämligen skyldiga att rapportera allvarliga olyckor och tillbud – och det ska ske skyndsamt.

Sedan matleveransföretagen gjort entré på den svenska arbetsmarknaden har de åtföljts av återkommande rapporter om usla villkor för dem som jobbar där.

Arbetet har till exempel tidigare uppmärksammat cykelbudet Carlos Gomes, som fick sparken per sms efter att han kontaktat facket. Arbetet kan nu berätta att han har fått rätt och har fått en tillsvidareanställning.

Men fortfarande pågår andra konflikter mellan Foodora och Transport där två 6:6a-anmälningar har lämnats in från förbundets regionala skyddsombud.

Bara ett storstadsfenomen, kanske någon nu muttrar, Foodora kommer aldrig komma till Skene eller Ljusdal. Varför i så fall ens bry sig, om vi nu bortser från de cykelbud som kör för dessa företag?

Gig-ekonomin är på frammarsch. Att vara en del av den innebär att man tar ett uppdrag utan att vara anställd. I USA beräknas lite drygt 15 procent av befolkningen vara en del av gig-ekonomin, men fenomenet växer också här i Sverige.

I dag handlar det om cykelbud – i morgon kan städning, diskning och servering mycket väl vara exempel på arbeten som beställs med hjälp av en app.

Baksidan är de otrygga villkoren. Det är en sektor där arbetsgivare skyr kollektivavtal – om de alls erkänner att det här finns ett anställningsförhållande. Sådant som många av oss tar för givet existerar inte här.

Det finns inte någon som betalar extra sjuklön eller gör pensionsavsättningar. Det kan vara praktiskt omöjligt att vara föräldraledig eller vabba. Men däremot en arbetsgivare som sitter på hela makten om man får ett uppdrag för den närmaste timmen.

Utvecklingen kan i förlängningen innebära att allt fler får det betydligt sämre på jobbet.

När gig-ekonomins fernissa och orealistiska framtidstugg skrapats av inser vi att vi står och fryser på ett jordstampat golv.

För matbudens tillvaro minner om 1800-talet daglönare. Att med mössan i hand stå och hoppas på ett påhugg – men där mössan ersatts av en mobiltelefon.