Den vecka höstterminen startar blir tre gånger fler lärare och skolledare långtidssjukskrivna än under en vanlig genomsnittsvecka, enligt AFA Försäkrings statistik. Även i andra yrkesgrupper ökar sjukskrivningarna direkt efter semestern, men inte alls lika mycket.

Att just lärare sticker ut i statistiken är olyckligt men inte oväntat enligt Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet. Hon säger att det är en allvarlig signal om att mer måste göras för att förbättra lärarnas arbetssituation.

– Många känner att de inte hinner göra ett bra jobb, att det inte sätts in resurser när det behövs och att de inte tas på allvar när de larmar om det.

De som lämnar en pressad arbetssituation när de går på sommarlov fortsätter ofta att oroa sig under ledigheten. Under loven får de också tid att reflektera över sin situation och känna hur de egentligen mår, och det leder till att sjukfallen ökar, tror Johanna Jaara Åstrand.

– Det är inte skolstarten i sig som gör lärarna sjuka. Det är brister i arbetsmiljön, och brist på tid att göra ett bra jobb. När man känner att man inte räcker till samtidigt som man vet hur viktigt det man gör är för eleverna skapar det en samvetsstress som gör lärare sjuka.

Det är just de psykiska diagnoserna som stressreaktion, depression och ångestsyndrom som är vanligaste orsaken till sjukskrivningar i lärarkåren.

Lärarbristen som gör det svårt för skolor att anställa lärare, bidrar också i hög grad till stressen på skolorna, enligt facket.

– På sikt måste vi få fler att vilja bli lärare, och vilja stanna kvar i yrket och utvecklas. För att nå dit behövs bättre och mer konkurrenskraftiga villkor för lärarna, säger Johanna Jaara Åstrand.

På kort sikt behöver skolorna förutom mer resurser också arbeta mer med förebyggande arbetsmiljö, enligt facket. Läraruppdraget skulle också behöva renodlas så att lärarna får mer tid till planering, uppföljning och utveckling av undervisningen. Tid som idag ofta äts upp av administration och dokumentation.

Det är dock inte bara bland lärare som sjukskrivningarna ökar de första veckorna efter semestern. För samtliga yrkesgrupper är antalet nya långa sjukfall i genomsnitt 36 procent högre under vecka 33 än under en genomsnittsvecka.

– Till viss del förklaras det av att man kanske inte anmält sjukdom under semestern även om man borde ha gjort det. Då kommer fler anmälningar i stället direkt efter semestern, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

AFA Försäkringsstatistik omfattar sjukfall som pågår i 90 dagar eller längre. Uppgifterna bygger på statistik från de senaste tio åren.