Regeringen har ett guldläge att stötta den svenska modellen, skriver de i en debattartikel.

Fram till år 2006 hade medlemmar i facket rätt att göra skatteavdrag för medlemsavgiften. Den borgerliga alliansregeringen slopade avdragsrätten för arbetstagarna, medan arbetsgivarna fortfarande får göra avdrag för medlemsavgiften till arbetsgivarorganisationerna.

Att detta är orättvist och att avdragsrätten bör återinföras även för arbetstagarna har länge hävdats från fackligt håll och nu är tiden kommen anser Sveriges två största fackförbund, Unionen och Kommunal, som tillsammans har 1,1 miljoner medlemmar.

I en gemensam debattartikel i Aftonbladet skriver Kommunals ordförande Tobias Baudin och Unionens ordförande Martin Linder det goda ekonomiska läget ger regeringen en unik möjlighet att stärka den svenska kollektivavtalsmodellen.

Genom att återinföra avdragsrätten för arbetstagarna utjämnas villkoren mellan parterna och arbetstagarna uppmuntras att ta ett personligt ansvar för kollektivavtalen genom att vara med i facket.

Kollektivavtalsmodellen är, enligt de fackliga, en förutsättning för en positiv samhällsutveckling med ordning och reda på arbetsmarknaden.

Regeringen bör nu ta möjligheten att gå från ord till handling och ta ansvar för den svenska modellen genom att återinföra skattereduktionen, skriver de.