Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Allmänheten får sedan tillsammans Voyager-gruppen på Nasa rösta om vad buskapet, som inte får bestå av mer än 60 tecken, ska bestå av.

Rymdsonden befinner sig drygt 20 miljarder kilometer från jorden. Det är den första rymdfarkosten, från jorden, som går in i vad som är känt som den interstellära rymden, där solvinden och solens magnetfält slutar påverkar omgivningen.

Voyager 1 skickades iväg den 5 september 1977, två veckor efter Voyager 2 för att studera planeterna i solsystemets utkanter. Att nummer 2 skickades upp först beror på att systersonden Voyager 1 fick tekniska problem.