Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

30 000 personer korsar gränsen varje dag.

Brexitministern David Davis föreslog på tisdagen att Storbritannien stannar kvar inom tullunionen under en övergångsfas. EU har inför nästa förhandlingsrunda efterlyst klarlägganden från britterna, bland annat om hur gränsen mellan Irland och Nordirland ska hanteras.