Demokrati och medbestämmanderätt är inget som kommer gratis. De måste återerövras hela tiden. Något som de som gått före oss i facket och partiet ibland dyrt fått erfara. Långt tillbaka i tiden med fängelse, arbetslöshet, fattigdom som följd. I dag kanske med utfrysning och mobbning på den arbetsplats där man kämpar för sina kamrater.

På några månader har vi fått en helt förvandlad världsbild. Högerpopulism och antidemokratiska extremrörelser trycker på och sänder orosvågor bland dem som har andra värderingar.

I Sverige står vi nu inför tre viktiga val: kyrkovalet 2017, allmänna val 2018 och EU-valet 2019.

Många sätter nog ett frågetecken efter kyrkovalet. Är det verkligen lika viktigt? ”Ja”, svarar Stefan Löfven. ”Kyrkovalet är lika viktigt som de andra två ur partiets synvinkel.”

Man kan inte göra ett dåligt kyrkoval det ena året och tro att det inte kommer att märkas i valet året därpå. Ingen röstar på en förlorare.

Detta är ett skäl till att även tämligen kyrkolikgiltiga socialdemokrater bör rösta i kyrkovalet. Vi ”kyrksossar” – förtroendevalda i Svenska kyrkan – kan lägga till flera andra skäl varför vi behöver partikamraternas stöd.

Vi ser med oro hur det sociala skyddsnätet får allt grövre maskor. Många faller igenom och står plötsligt utanför allt. Vad händer när samhället inte längre räcker till?

Vi vet att det ofta är till kyrkan som dessa människor vänder sig och för det mesta får de hjälp där. Det kan vara pengar till barnets skridskor eller hjälp med medlemsavgifter till barnens olika föreningsengagemang. Oerhört viktigt för demokratin, eftersom den bygger på att alla ska få vara med och ingen känna sig utanför.

Men än viktigare är alla de som kommer för att få hjälp med mat för dagen, varma vinterkläder eller någonstans att bo en kall vinterkväll.

För alla dessa människor finns Svenska kyrkan, precis som vi kyrksossar önskar. Ännu så länge räcker kyrkan till och vi arbetar för att den ska vara tillräcklig även i framtiden.

Vi vill också att kyrkan finns för alla de ensamma, sökande människor som ett allt hårdare samhällsklimat skapar.

En kyrka som är öppen och välkomnande mot alla, oavsett kön, ras, religion, sexuell tillhörighet och samhällsställning är vad vi arbetar för.

Vi är ju ett folkrörelseparti och ser kyrkan i dag som en stor folkrörelse med mer än sex miljoner medlemmar.

De flesta av oss förtroendevalda socialdemokrater är eller har varit fackligt anslutna. Därför ligger det oss varmt om hjärtat att Svenska Kyrkan ska vara en god arbetsgivare med en god arbetsmiljö.

Mellan 6 000 och 7 000 av kyrkans anställda är anslutna till Kommunal. Den gruppen är ”vårt folk”, som vi gärna lägger på ett extra kol för när vi som förtroendevalda i kyrkoråd runt om i landet utövar vår arbetsgivarroll.

Tyvärr motarbetas vi. Naturligtvis av de ”vanliga” borgerliga partierna, men också av många som påstår att de arbetar opolitiskt i kyrkan. När det kommer till beslut röstar de nästan alltid på den borgerliga politiken.

Den största faran för demokratin finns ännu längre ut på högerkanten. Sverigedemokraterna arbetar mycket aktivt för att göra ett bra kyrkoval och med avstamp från detta vinna ännu större framgång i de kommande valen.

Vi vet alla att deras politik inte slår vakt om vår öppna folkkyrka, religionsfrihet, de svagaste i samhället eller en stark fackföreningsrörelse. Därför vill vi ha ert stöd i kyrkovalet den 17 september.

Alla ni som är passiva medlemmar i Svenska kyrkan, gå och rösta. Titta efter vilka som ställer upp i din egen församling och rösta åt vänster.