Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

– Vi kan inte sätta våra kollegor i fara, säger Loris De Filippi, ordförande för Läkare utan gränser i Italien.

Rädda barnen och den tyska hjälporganisationen Sea Eye följer MSF:s exempel. På söndagen meddelade Sea Eye att man slutar upp med insatserna på Medelhavet på grund av den ”fientliga stämningen”.

Den libyska flottan har beordrat utländska fartyg från ickestatliga organisationer att hålla sig borta från ett område utanför landets kust där sök- och räddningsarbete utförs i syfte att rädda migranter. Loris De Filippi säger att enbart i fjol, då läget var mycket lugnare, besköts Läkare utan gränsers fartyg 13 gånger av den libyska kustbevakningen.

De frivilligorganisationer som ägnar sig åt sjöräddning på Medelhavet har dessutom pressats av den italienska regeringen att underteckna en uppförandekod för att få fortsätta bedriva sin verksamhet. Majoriteten av organisationerna undertecknade men några, däribland Läkare utan gränser, vägrade.

De senaste fyra åren har omkring 600 000 migranter tagit sig till Italien, de allra flesta från Libyen. Över 13 000 har dött på vägen.