Antalet arbetslösa har ökat något under juli månad men arbetslösheten ligger kvar på 7,3 procent, enligt Arbetsförmedlingen.

I slutet av juli var 356 000 inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, vilket är 6 000 fler än för ett år sedan.

”Vi har en fortsatt mycket stark tillväxt av jobb. Samtidigt är det fler personer som vill in på arbetsmarknaden och det gör att antalet arbetslösa stiger något. Det här är en väntad utveckling som inte ska ses som ett tecken på en svagare arbetsmarknad”, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, enligt ett pressmeddelande.

Bland inrikes födda är arbetslöshetsnivån nere på 3,9 procent i juli, medan den är 21,8 procent bland utrikes födda.