Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Arbetstagarorganisationer på Haiti, som samarbetar med det globala industrifacket IndustriAll Global, har sedan i maj krävt sina rättigheter. Men istället för att förhandla med arbetarna gällande löner och arbetsvillkor har arbetsgivarna svarat med repressalier mot de som klagat på orättvisor.

Enligt IndustriAll Global tar företagen Interamerican Wovens och Sewing International inte hänsyn till ILO:s konventioner nummer 87 och 98, gällande föreningsfrihet, den kollektiva förhandlingsrätten, liksom tillämpning av organisationsrätten.

Textilarbetarnas protester har, enligt facket, lett till brutalt polisförtryck, liksom uppsägningar och konfiskering av fackmedlemmarnas telefoner.

IndustriAlls generalsekreterare Valter Sanches har skriftligen meddelat Interamerican Wovens och Sewing International att han fördömer bolagens grova kräkningar.