Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

I fem länder löper människor särskilt hög risk att utnyttjas grovt på arbetsmarknaden. Det handlar om Bulgarien, Cypern, Grekland, Italien och Rumänien. Men även Sverige finns med på listan över de totalt 20 länder där risken har ökat i år.

Det handlar främst om branscher som bygg, jordbruk och tjänstesektorer som handel, städ och service, uppmärksammar Europaportalen. Och orsaken är att många flyktingar har kommit hit de senaste åren, en grupp som är särskilt utsatt när det gäller risken att utnyttjas i arbete.

Det visar ett årligt slaveriindex som det brittiska analysbolaget Verisk Maplecroft tar fram. Man riktar särskilt uppmärksamhet mot Italien, det land inom EU dit flest migranter nu tar sig. Där varnar man för att fler människor kommer att utnyttjas inom jordbrukssektorn de närmaste åren.

100 000 migranter har kommit till EU sjövägen hittills i år. 85 procent har hamnat i Italien. Orsaken är EU:s avtal med Turkiet som i stort sett stoppat vägen via Grekland. Bolaget varnar också för Turkiet, där risken ökat, och där många syriska flyktingar fastnat och utnyttjas i textilbranschen och inom jordbruket

– Migrantkrisen har ökat risken för slaveri i företags försörjningskedjor i hela Europa. Det är inte längre bara de traditionella inköpsställena i tillväxtländer som företagen bör vara uppmärksamma på när man bedömer sina leverantörer och varorna som de ger upphov till, säger Sam Haynes,  som är senior analytiker inom mänskliga rättigheter på Verisk Maplecroft.