Det är dags att de allra rikaste i Sverige betalar mer till välfärden. Vanligt folk ska inte stå för notan när välfärdens behov växer, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, efter att han talat på SSU-kongressen.

Enligt SSU och LO räcker inte de 20 miljarder kronor, som finansminister Magdalena Andersson (S) utlovade i Almedalen, till välfärden.

– Det krävs ökade statliga resurser till kommuner och landsting för att utveckla välfärden, säger SSU:s ordförande Philip Botström.

Fram till 2022 bör regeringen satsa 70 miljarder, och en stor del bör läggas redan före valet, anser Thorwaldsson.

Välfärdsgarantin ska vara sådan att kommuner och landsting inte bara ska kunna bibehålla välfärdens nivå utan även kunna satsa och utveckla välfärden.

Vad gäller en ny skattereform vill SSU och LO att beskattningen av kapital ska ske i större utsträckning än beskattningen av förvärvsarbete.

Skattesystemet ska präglas av principer om omfördelning, progressivitet och effektivitet.

– Det absolut största behovet de närmaste åren är att ge resurser till våra kommuner, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Siffran 70 miljarder kronor är inte helt tagen ur luften utan bygger på Konjunkturinstitutets beräkningar, enligt LO-ordföranden.

– En stor del bör läggas redan före valet, anser han, så att det blir tydligt att S står för en satsning på välfärden.

När det gäller skatteöversynen vill Thorwaldsson inte säga exakt vilka skatter han vill höja – först ska det utredas.

– Men det får gärna vara högre skatt på kapital, säger han.

Karl Petter Thorwaldsson passade på att ge en känga till finansminister Magdalena Andersson (S) vid den efterföljande presskonferensen när det kom in på förslaget om en ny skattereform.

– Hon pratade om detta redan före förra valet, men inget har hänt, så det har varit en viss senfärdighet, säger han till TT.

Grundproblemet med det nuvarande skattesystemet är att det tas ut för mycket skatt på lägre inkomster, samtidigt som skatten på kapital sjunkit.