SSU-kongressens allra första gäst var före detta SSU-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson, numera LO:s ordförande. Han var för dagen iklädd jordgubbsmössa.

– Det viktigaste för SSU ligger framåt inte bakåt. Redan 1917 började ni driva partiet framför er och det ska ni göra även i dag, förklarade han.

Karl-Petter Thorwaldsson uppmuntrade ungdomsförbundet att fortsätta strida för ungas jobb. Han berömde SSU för att ha lyckats driva igenom en ungdomsgaranti.

– Det är en extra stor glädje att få säga att Ylva Johansson i förra veckan berättade att före årets slut ska ingen ung människa gå sysslolös i mer än 90 dagar. Ni vann igen.

Som första punkt tog Karl-Petter Thorwaldsson sedan upp ”kampen mot fascismen”.

– Vi måste besegra fascismen. Det är det viktigaste vi har framför oss. Man trodde aldrig att man skulle behöva prata om detta igen. Det är allvar när fascister tillåts hålla torgmöte i Almedalen eller trakasserar deltagare i Pride-festivalen.

Han tog upp det faktum att Sverigedemokraterna i opinionsmätningar är andra största parti. Han uppmanade alla SSU:are, fackligt förtroendevalda och socialdemokrater:

– Debattera ned dem. Folkbilda. Bygg ett folkligt motstånd på varje arbetsplats och skola.

Och, tillade han, ta fram en politik som är gångbar. Det handlar, påpekade LO-ordförande, om att skapa sysselsättning. Framtidshopp och tillförsikt är nycklarna, menade han.

Viktigt är, sade Karl-Petter Thorwaldsson, att locka fler grupper än de som normalt engagerar sig i politiken.

– Ni har lyckats locka en generation där någon av föräldrarna är födda i ett annat land. Det är fantastiskt att ni har öppnat den dörren. Ni har gjort arbetarrörelsen den största tjänsten. Ni gjorde upp med det gamla svenne-SSU och svenne-LO. Det har ni gjort jävligt bra.

LO-ordförande tog sedan upp delningsekonomin baksida, som cykelbud som arbetar under tuffa villkor.

– Vi behöver bra jobb.Vi behöver undersköterskor, kockar, busschaufförer. Det är bättre att utbilda folk till vanliga LO-jobb inte hitte-på-jobb som Svenskt Näringsliv vill ha.

Till dem som undrat om LO med sina utbildningsjobb har öppnat en dörr för lägre löner, svarade Karl-Petter Thorwaldsson:

– Jag kan lova er en sak från botten av mitt hjärta: jag tänker aldrig under några omständigheter teckna ett kollektivavtal som ger lägre lön till någon som är född i ett annat land.

I talet försökte LO-ordföranden kroka arm med SSU, som han kallat för LO:s ungdomsförbund. Som en present till ungdomsförbundet som fyller hundra år i år skänker därför LO och förbunden två miljoner kronor till en fond som ska gå till facklig och politisk ungdomsverksamhet.

Målet, förklarade Karl-Petter Thorwaldsson, är SSU ska ha 20 000 medlemmar mot dagens cirka 10 000.

Han avslutade med att säga:

– Att vinna demokratin är det viktigaste uppgiften för varje generation. Det största hotet i dag är populism  och främlingsfientligt; Sverigedemokraterna och Trump. Vi på LO tror att huvudorsaken till att det har blivit så är att klyftorna har fått växa. Om vi har idéer om hur det ska kunna förändras då tror jag att vi kan ingå ett förnyat äktenskapslöfte mellan LO och SSU.