Från om med nästa år ska personal som jobbar inom region Gävleborg slumpmässigt drogtestas. 25 procent av alla anställda per år ska genomgå testet. Det handlar om att blåsa i alkometer och urinprov, eller salivprov, när det gäller att upptäcka narkotika.

Syftet är ökad patientsäkerhet, bättre arbetsmiljö och att förebygga ohälsa bland de anställda, skriver regionen.

Arbetsgivaren har förhandlat testerna med 21 olika fackföreningar. Med tre av dem – den lokala läkarföreningen, Kommunal samt Vårdförbundet – slutade förhandlingarna i oenighet.

– Det är en svår fråga. Självklart vill Vårdförbundet verka för att arbetsplatsen blir alkohol- och drogfri och hjälpa medlemmar att få rehabilitering mot missbruk. Men samtidigt anser vi att generella tester kan upplevas som integritetskränkande, säger Anna Bergström, ordförande i Vårdförbundet i Gävleborg till tidningen Vårdfokus.

– Vi är splittrade i styrelsen. En del tycker att det är bra ur patientsäkerhetssynpunkt, andra tycker att det är integritetskränkande och att det inte är säkert att det ger effekt, säger Ylva Björklund, ordförande i Gästrike Hälsinge läkarförening till Läkartidningen.

– Vi har rätt till och en skyldighet att säkerställa säkerheten för anställda och patienter. Ett urinprov bedöms inte vara en integritetskränkande kroppsundersökning. Vi har tagit hjälp av juridisk expertis på området och utrett detta grundligt och vårt resonemang håller, säger Karin Rystedt som är HR-direktör i regionen till Läkartidningen.

Beslutet är fattat av politikerna i regionstyrelsen. Och testerna kommer att utföras av extern företagshälsovård till en kostnad av 1,4 miljoner kronor om året.

Vilka som ska testas avgörs genom lottning. Och arbetsgivaren får först information om resultaten om testerna visar på något som inte kan förklaras av till exempel mediciner den anställde tar.

HR-direktören Karin Rystedt säger till Läkartidningen att den medarbetare som vägrar testa sig får prata med närmaste chef om varför hen vägrar. Och skulle orsaken vara ett missbruk finns andra signaler som frånvaro att gå vidare med för eventuell rehabilitering.

Vägran ska inte leda till att någon blir uppsagd eller avskedad, garanterar Karin Rystedt.

Anna Bergström från Vårdförbundet säger till Vårdfokus att hon känner sig lugnad efter genomgång av hur testerna ska gå till med arbetsgivaren.

– Inget kommer att sparas efteråt till arbetsgivaren. Men det är ett tufft kliv framåt arbetsgivaren tar nu. Vi får se vad som händer när testerna kommer igång, det kanske blir någon anmälan och så småningom kanske en dom.