– Det är bra att vi har rörelse mellan politik och näringsliv, men då måste det också finnas regler som bland annat hanterar potentiella intressekonflikter, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) till Ekot.

Det största oppositionspartiet Moderaterna är ”i princip positiva till en reglering”, men vill att regeringen återkommer med detaljer på hur en reglering skulle kunna utformas, enligt Andreas Norlén (M), ordförande i riksdagens konstitutionsutskott.

Även Vänsterpartiets Mia Sydow Mölleby, ledamot i konstitutionsutskottet, är positiv.

Fredrik Eriksson, KU-ledamot för Sverigedemokraterna, säger att det kan finnas behov av en nämnd som prövar politikers avgångar, och vill även ha sanktionsmöjligheter mot dem som bryter mot reglerna.

I början av året lade regeringens utredare Sten Heckscher fram ett förslag om att införa karensregler för att hindra intressekonflikter när en minister eller statssekreterare får ett nytt uppdrag.

Statsråden och statssekreterarna måste, enligt förslaget, i förväg anmäla alla uppdrag och anställningar i annan än statlig verksamhet som de planerar att börja inom tolv månader efter det att de har slutat.

De gick till näringslivet

De flesta av OECD:s medlemsländer har infört regleringar för att undvika intressekonflikter.

Det finns gott om tidigare statsråd som snabbt hamnat i näringslivet inom samma yrkesområde som de tidigare haft ansvar för. Den förre statsministern Göran Persson (S), som själv kritiserat folk för att gå från politiken till näringslivet, blev konsult på kommunikationsfirman JKL och har suttit i flera bolagsstyrelser, bland annat som ordförande i Sveaskog.

Förre finansministern Anders Borg (M) blev rådgivare till Citigroup, en av världens största finansaktörer, men slutade efter avslöjandena om olämpligt beteende på en fest.

Den tidigare skatte- och näringsministern Thomas Östros (S) blev vd för Bankföreningen.

Tidigare finansministern Pär Nuder (S) är rådgivare i riskkapitalbolaget EQT, och förra näringsministern Maud Olofsson (C) är i dag styrelseproffs med plats i bland annat ÅF, Diös och Visita. Den före detta IT- och energiministern Anna-Karin Hatt (C) är VD för arbetsgivarorganisationen Almega.