Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Den manlige ingenjören som skrev manifestet menar att fördelningen mellan män och kvinnor inom tech-sektorn kvarstår på grund av biologiska skillnader mellan könen.

Det tio sidor långa dokumentet har spridits internt på Google och väckt ilska bland anställda. Och under helgen fick det stor spridning i sociala medier med mycket kritik som följd.

Men enligt den anonyme ingenjören finns också många anställda som stöttar hans argument och som aldrig skulle våga ta upp saken själva, skriver bland annat Financial Times.

Enligt ingenjören har män en helt annan begåvning för systematiskt tänkande vilket gör dem mer lämpade för jobb inom tech-sektorn, det vill säga på företagsjättar som Google, placerade i tech-meckat Silicon Valley på USA:s västkust.

Därför bör Google ersätta sina initiativ för minskad ras – och könsskillnad och istället fokusera på ”ideologisk mångfald”, skriver ingenjören i sitt manifest.

Ungefär 20 procent av alla anställda på Google som arbetar på tech-sidan är kvinnor, enligt företaget. Ännu har ingen i Googles ledning uttalat sig om interndokumentet.