Den ena frisören krävs på 18 937 kronor, den andra på 3 671. Det framgår av två stämningsansökningar som Sveriges Frisörföretagare lämnade till Arbetsdomstolen den 20 juli.

Enligt stämningarna är de båda kvinnorna återbetalningsskyldiga i och med att de insett, eller i vart fall borde ha insett, att de inte hade rätt till pengarna. Misstaget skedde i samband med att semesterersättning skulle betalas ut.

Utöver själva ersättningen fick kvinnorna också den del av pengarna som skulle gått till skatteinbetalning.

Annett Olofsson, jurist på LO-TCO rättsskydd, berättar vad som generellt gäller krav på återbetalning om en anställd får för mycket betalt av misstag.

– Det hänger på om man har förstått eller borde ha förstått att det blivit fel. Det finns några rättsfall där det är det viktiga. Man får titta om det är väsentligt mycket mer än man brukar få ut, så att man borde ha ringt lönekontoret och frågat om det stämmer, säger hon.

– Arbetsdomstolen har också vägt in om man hunnit göra av med pengarna. Och det har betydelse hur tydlig lönespecifikationen är, det finns en och annan sådan som inte är alldeles lättläst och det har då betydelse för vad man borde ha förstått.

Kan man säga något om vad som räknas som ett så stort belopp att man borde ha reagerat?
– Nej, det går inte att säga. Det kan ju vara så att man har fått det i samband med att man fått något som ändå gör att lönen är högre än vanligt, till exempel semestertillägg eller om man jobbat mycket övertid. Då har man inte anledning att vara misstänksam bara för att det är mer än vanligt. Så det blir alltid en bedömning i det enskilda fallet.

Men om man vare sig har förstått eller borde ha förstått kan arbetsgivaren inte kräva tillbaka pengarna?
– Nej, det stämmer, då kan arbetsgivaren inte kräva tillbaks pengarna.

Hur vaksam bör man vara för att inte hamna i klistret som arbetstagare?
– Jag tycker man ska se till så man förstår sitt lönebesked. Gör man inte det tycker jag man ska ligga på arbetsgivaren, det kan man ju göra via sin lokala fackliga organisation. Och om det är något som sticker ut ovanligt mycket, så att den spontana tanken är ”hur kunde det bli så här mycket pengar”, då tycker jag man ska ringa lönekontoret och fråga om det verkligen kan stämma.