Bageriet avskedade mannen med motivet att han hotat två andra personer i företaget till livet. I en stämningsansökan från månadsskiftet juni/juli kräver dock Livs att Arbetsdomstolen ogiltigförklarar avskedet. Dessutom vill facket att bolaget betalar 200 000 kronor i allmänt skadestånd till mannen och ersätter honom för de löner han gått miste om. Den avskedade mannen uppger att han inte har hotat någon av de andra till livet.

Stämningen har under juli följts av fler fall där anställda mist sina jobb efter anklagelser om oegentligheter, men där facket menar att anställningarna ska fortsätta.

Seko lämnade med två dagars mellanrum, elfte och trettonde juli, in två sådana stämningar. Det första fallet gäller en behandlingsassistent som avskedades i samband med att han dömdes för häleri och vapenbrott. Facket pekar på att avsked inte får motiveras med sådant som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader.

I detta fallet uppges arbetsgivaren ha vetat att mannen erkände brotten sedan nästan ett och ett halvt år tillbaka. I stämningsansökan krävs, utöver att avskedandet ogiltigförklaras, att mannen får ett skadestånd på 150 000 kronor samt att han ersätts för inkomster han gått miste om.

Sekos andra fall gäller en man som arbetat till sjöss. Han ska ha druckit sig berusad ombord vid ett tillfälle, dock inte då han hade arbetsuppgifter att utföra utan då han skulle transporteras hem efter sitt arbetspass. Därefter blev han uppsagd och avstängd från jobbet. Han förklarar själv händelsen bland annat med att han mått dåligt till följd av dåligt arbetsklimat.

Seko lyfter fram att mannen aldrig tidigare varit onykter i samband med arbetet. Utöver ogiltigförklarande av uppsägningen kräver Seko 225 000 kronor i skadestånd enligt stämningsansökan.

I slutet av juli lämnade även Vision in en stämning där man vill ha en uppsägning baserad på personliga anklagelser ogiltigförklarad. Detta fallet gäller en kvinna som arbetar inom ett vård- och utbildningsbolag, men har sagts upp efter anklagelser om att inte ha följt lagar och riktlinjer i arbetet. Förbundet bestrider påståendena och kräver att uppsägningen ogiltigförklaras samt att kvinnan får ett skadestånd på 150 000 kronor.