Skillnaderna gäller inte bara lönenivåer utan det varierar också i vilken utsträckning kommunerna erbjuder sommarjobb. SSU kräver nu en sommarjobbsgaranti för att jämna ut ungdomars förutsättningar att få in en första fot på arbetsmarknaden.

– Var man bor eller hur bra kontaktnät man har ska inte avgöra ens framtidsutsikter. Därför måste staten ta sitt ansvar och skjuta till resurser så att alla kommuner kan garantera sommarjobb till alla i gymnasieåldern, säger SSU-ordföranden Philip Botström i ett pressmeddelande.

SSU har genomfört en enkät där 100 av Sveriges 290 kommuner har svarat på frågor om sommarjobb och 137 har svarat på frågor om feriepraktik. De kommuner som svarat betalar i snitt 70 kronor i timmen till sommarjobbande 16-åringar och 83 kronor i timmen till artonåringar. Men skillnaderna är stora.

Medan Vara kommun betalar en artonåring 122 kronor i timmen tjänar den som bor i Östersund i stället 57 kronor. En 16-åring tjänar 45 kronor i Boxholm, men 110 i Tanum.

Motsvarande glapp finns gällande feriepraktik, där ersättningen dock är generellt lägre.

– Det är orimligt att det skiljer sig mer än dubbelt så mycket i lön beroende var man bor. Rätten till ett sommarjobb med schysst lön ska inte bero på om man bor i Åmål eller Ekerö, kommenterar Philip Botström.

SSU drar från enkätsvaren också slutsatsen att ungdomar i områden som har en svagare socioekonomisk ställning får lägre lön. Kommuner med högre arbetslöshet tenderar att erbjuda lägre ersättning till ungdomarna.

Endast en mindre del av kommunerna som svarat, 14 respektive 23 procent, har i dagsläget garantier för att ge ungdomar sommarjobb respektive feriepraktik.