På julfesten 2015 lade vd:n handen på den unga, ganska nyanställda kvinnans lår upprepade gånger. I början av juli slog Arbetsdomstolen fast att han utsatt henne för sexuella trakasserier och att elbolaget därför ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till henne. Mannen nekade men domstolen lutade sig bland annat mot att fler kvinnor vittnat om hans olämpliga beteende.

– Domen är en viktig påminnelse om att bolag ansvarar juridiskt för sina chefers tafsande oavsett om det sker på arbetsplatsen eller på en personalfest, sa Anna Rosenmüller Nordlander på Diskrimineringsombudsmannens processenhet när domen kom.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) företrädde kvinnan i rätten. Arbetets genomgång visar att detta var det sjunde fallet som DO fick prövat i Arbetsdomstolen på tre år. I alla de fallen har domstolen dömt företaget att betala för diskriminering eller missgynnande.

De tidigare målen har i två ytterligare fall gällt sexuella trakasserier medan två fall handlade om diskriminering på grund av kön. Ett fall vardera gällde åldersdiskriminering respektive missgynnande enligt föräldraledighetslagen (se lista nedan).

I samtliga mål som DO fått prövade av Arbetsdomstolen på tre år har rätten alltså slagit fast att arbetsgivaren ska betala ersättning till den drabbade. Ändå driver ombudsmannen få fall dit.

Arbetet skrev förra året om att såväl fackförbunden som DO sällan väljer att pröva diskriminering i arbetslivet i domstol, vilket upprepade gånger lett till kritik. DO tar varje år emot många enskilda fall men går vidare till domstol med dem endast när man ser ett principiellt intresse, om det till exempel finns oklarheter runt det rättsliga skyddet.

– Det vi sysslar med är inte domstolsprövningar i första hand, utan vi arbetar med tillsyn, sa Martin Mörk, chef för DO:s processenhet till Arbetet förra året.

Vi har nu sökt honom för kommentarer om den principiella betydelsen av att alla fall man fått prövade de senaste åren faktiskt har lett till fällande domar, men inte nått honom i semestertider.

En statlig utredare föreslog i slutet av förra året att man ska tillsätta en nämnd som prövar diskrimineringsärenden, så att fler drabbade kan få sina fall prövade. Nämndens beslut skulle vara rådgivande och kunna prövas i domstol om de inte följs. Utredningen är nu ute på remiss, svar ska komma in till regeringen senaste den 18 september.

 

 

DO-ärenden prövade i AD senaste tre åren

Dom 5 juli 2017: Sexuella trakasserier på elbolag
Den nittonåriga kvinnan inledde en provanställning på bolaget hösten 2015, på julfesten samma år tafsade företagets vd på henne. Mannen nekade till anklagelserna, men rätten hänvisade bland annat till att fler kvinnor vittnat om hans beteende. DO yrkade på 75 000 kronor i diskrimineringsersättning, AD dömde ut 50 000.

Dom 1 februari 2017: Missgynnande enligt föräldraledighetslagen på inredningsbutik
Några dagar efter att mannen sökt om ett drygt års föräldraledighet blev han uppsagd. Han kontaktade en advokat och en månad efter att denne hört av sig till bolaget drogs uppsägningen tillbaka. Arbetsdomstolen slog fast att företaget överträtt missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen. DO hade krävt 80 000 i skadestånd samt 15 000 för att ersätta kostnader för den advokat mannen anlitat. AD dömde ut 40 000 i skadestånd, samt 15 000 för kostnaderna. Läs mer här.

Dom 21 september 2016: Sexuella trakasserier på bageri
En man i arbetsledande ställning fällde bland annat grova sexuella kommentarer till en kvinna på arbetsplatsen. Mannen nekade, men bland annat andras vittnesmål fick AD att tro kvinnan. DO yrkade på 100 000 kronor i diskrimineringsersättning, AD dömde företaget att betala 50 000.
– En arbetsgivare måste alltså vara uppmärksam och genast vidta åtgärder om det förekommer ett grovt språkbruk eller en sexuell jargong på en arbetsplats, sa Johanna Nilsson, processförare på DO, i en kommentar till domen. Läs mer här.

Dom 25 maj 2016: Sexuella trakasserier på kafé
Den manliga chefen bad den nittonåriga, nyanställda kvinnan att sätta sig i hans knä. Sedan rörde han vid henne och pussade henne. Efteråt vågade hon inte gå tillbaka till jobbet. Hon och chefen berättade varsin version, men domstolen bedömde henne som mer trovärdig. DO begärde 80 000 i ersättning till kvinnan, AD dömde bolaget att betala 50 000.
– Jag hoppas att den här domen kan visa unga människor på väg ut på arbetsmarknaden att sexuella trakasserier oavsett form inte är acceptabelt på en arbetsplats, sa Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO, då domen kom. Läs mer här.

Dom 2 december 2015: Könsdiskriminering på transportföretag
Till skillnad från kollegerna erbjöds kvinnan inte anställning då ett nytt företag skulle ta över verksamheten där hon jobbade som chaufför. AD gav DO rätt i att detta haft samband med att kvinnan var gravid. DO yrkade på diskrimineringsersättning på 100 000 kronor, domstolen dömde företaget att betala 75 000. Läs mer här.

Dom 16 september 2015: Åldersdiskriminering på bussbolag
Tre förare nekades fortsatta visstidsanställningar i och med att de fyllt 70 år. Enligt domen hade arbetsgivaren inte visat att generella övre åldersgränser är ett lämpligt verktyg för att uppnå trafiksäkerhet. DO yrkade på 100 000 kronor var i ersättning till förarna, AD sänkte beloppet till 40 000. Läs mer här.

Dom 15 juli 2015: Könsdiskriminering på universitet
Mannen reagerade på att endast kvinnliga anställda informerats om möjligheten att söka forskningsmedel. Fallet skiljer sig från dem ovan på så vis att universitet redan innan huvudförhandlingen i domstolen hade medgett att viss diskriminering skett och därför gått med på att betala 25 000 kronor. DO fortsatte dock att driva krav på högre ersättning till mannen. AD avslog det högre ersättningskravet vilket innebär att DO förlorade målet i sak, men processen ledde fram till en AD-dom som slår fast att arbetsgivaren ska betala diskrimineringsersättning. Läs mer här.