Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Under resten av årets fem månader lever vi över våra tillgångar, visar nya uppgifter från nätverket Global footprint network som samarbetar med Världsnaturfonden, WWF.

Mänskligheten lever som om den hade 1,7 planeter till sitt förfogande, och koldioxidutsläppen står för hela 60 procent av vårt ekologiska fotavtryck.

Fram till 1970-talet levde vi globalt sett inom ramarna för en planet. Men utvecklingen bröts och på drygt fyra decennier har overshoot day flyttat från december till augusti.

”Förutom omställningen till en fossilfri ekonomi behöver vi bland annat halvera matsvinnet och köttkonsumtionen och uppnå en mer hållbar konsumtion. Det är positivt att vi har ett internationellt klimatavtal och många städer och företag går i rätt riktning, men många fler måste följa efter”, säger Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF, i ett pressmeddelande.