Några av arbetsuppgifterna kan vara att hjälpa patienten att gå på toaletten, städa och fylla på förråd, enligt Lars Rydhede, som är HR-direktör och tillförordnad sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset där Östra ingår.

Totalt handlar det om 35 personer som visstidsanställs och som under tio veckor, och i sjukhusets regi, utbildas. Inga förkunskaper krävs, enligt Lars Rydhede.

Kommunals ordförande Tobias Baudin anser att utbildningen är alldeles för kort.

– Det riskerar patientsäkerheten. Inom sjukvården finns det inga enkla jobb så att vem som helst kan gå in och jobba med bara några veckors utbildning, säger han till TT.

Han hänvisar till den överenskommelse som finns mellan fack och arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som bland annat handlar om längd på utbildning för att jobba som vårdbiträde.

– Vi måste ha en lägsta nivå som motsvarar ungefär åtta, nio månaders utbildning, även om det handlar om att städa eller laga mat, säger han.

– Att göra som här, att göra en hitte-på-utbildning på bara tio veckor, det följer inte det Kommunal står för. Jag kan inte tänka mig att SKL tycker att det här är en bra lösning, säger han till TT.

SKL håller med om att det inte är vad Kommunal och SKL centralt har kommit överens om.

– Det är för kort utbildning för att stämma överens med den avsiktsförklaring vi har för vårdbiträden, säger Agneta Jöhnk som är ansvarig för arbetsgivarfrågor på SKL.

Samtidigt är riktlinjerna inte helt klara utan en del i en större överenskommelse som regering och olika myndigheter behöver utreda närmare, enligt Agneta Jöhnk.

Att SU:s utbildning kallas för ”hitte-på” är inget som Lars Rydhede vill kommentera. Men svarar att projektet kommer att utvärderas med jämna mellanrum, att det är mycket möjligt att utbildningen kommer att utvecklas ytterligare och att de nyanställda bara kommer att jobba med de arbetsuppgifter som de också har utbildning för.

– Vi kommer naturligtvis inte äventyra någon patientsäkerhet, säger han.

 

Vårdbiträden

I det särskilda projektet har Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) totalt anställt 35 personer som vårdbiträden.

Anställda får gå en 10 veckors lång utbildning, utvecklad av SU.

Utbildningen varvar teori med praktik, att gå bredvid erfarna undersköterskor, ute på avdelningen.

Satsningen på den ytterligare bemanningen görs inom ordinarie budget.

Tanken med den extra bemanningen är att avlasta annan personal men också att väcka ett intresse för vårdyrket.

Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset