Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Enligt tidningen är den främsta orsaken till minskningen ett pressmeddelande från thailändska ambassaden i våras där man bland annat varnade för låga löner, dåliga arbetsförhållanden och det kalla klimatet. Bland annat har god bärtillgång pressat bärpriserna, som påverkat plockarnas löner.

Dessutom uppgavs i pressmeddelandet att flera thailändare råkat ut för bedrägeri.

De första thailändska plockarna anlände till Finland under sommaren 2005.