Det är Andrea Dunlavy, Stockholms universitet, som har jämfört hälsan hos överkvalificerade, det vill säga de som har mer utbildning än vad deras anställning kräver. Hon kan visa att överkvalificerade personer som är födda utanför västvärlden, det vill säga Västeuropa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland, har sämre självskattad hälsa.

Svenskfödda som har mer utbildning är deras jobb kräver rapporterar däremot inte sämre hälsa än andra grupper. Hur det kommer sig att det är olika har forskarna ännu ingen förklaring till, men det kan vara så att de utlandsfödda upplever mer stress än de svenskfödda. Till exempel om de har ett jobb de är överkvalificerade för på grund av diskriminering.

Den som däremot är underkvalificerad, och alltså har ett för svårt jobb i förhållande till sin utbildning, kan också uppleva dålig hälsa. Men den effekten har Andrea Dunlavy bara funnit bland kvinnor födda utanför västvärlden, inte bland män.

Andrea Dunlavy påpekar att fokus ofta ligger på att få invandrare i arbete, oavsett typ av arbete.

– Men det handlar inte bara om att få folk i jobb. Vi måste också se till vilka hälsoeffekterna är på arbetslivet, och de arbetsförhållanden som karaktäriserar de jobb som människor får, säger hon i en kommentar.