– Det här kan leda till stress och en oförmåga att koppla av, säger Thomas Jartsell, pressansvarig på Saco. Många har en förväntan på sig att vara tillgängliga, uttalad eller outtalad.

Han framhåller också att sjukfrånvaron ökar snabbast just bland akademiker och att en stor del av den beror på psykisk ohälsa:

– För kvinnliga akademiker till exempel har den psykiska ohälsan tredubblats på fem år.

– Det vi får indikationer på är att många önskar en ökad tydlighet, så att man vet var gränsen går.

Akademiker är ofta hängivna sitt arbete och har valt det utifrån intresse, så ofta finns det en egen drivkraft att hålla sig uppdaterad. Samtidigt är det nya arbetssättet ofta en fördel, framhåller Thomas Jartsell:

– Man kanske kan hämta tidigt på dagis och sedan arbeta hemifrån ett par timmar på kvällen.

Men just därför kan behovet öka av att någon sätter en tydlig gräns.

– Det vi framför allt vill se är antingen en uttalad policy på arbetsplatsen, eller att du som individ har en dialog med din chef om vad som gäller just dig.

Undersökningen

Novus utförde undersökningen på Sacos uppdrag. 1 047 personer under 65 år med minst tre års universitetsstudier ingick.

På frågan ”Finns det riktlinjer på din arbetsplats som reglerar hur du bör vara tillgänglig på mailen och mobilen utanför ordinarie arbetstid (tex kvällar/helger/ledighet och semester)?” svarade 14 procent ja, 69 procent nej och 17 procent vet ej.