Både han och hans kollega David Lega (KD) framhåller för tidningen att det är viktigt att det finns äldreboenden av den här typen, där alkoholmissbrukare kan bo även om de fortsätter med sitt missbruk. Alternativet för de boende skulle inte vara att bli nyktra, utan att bo på gatan och fortsätta dricka. Däremot måste det ändå finnas gränser:

– Det ska vara nolltolerans för droger och våld som på alla andra ställen, säger Jonas Ransgård till GP.

Det var i onsdags det kom fram att sex undersköterskor sagt upp sig på en månad på grund av den hotfulla arbetssituationen, som de upplevde att cheferna inte tog på allvar.

– Vi har haft situationer där vi fått knivar riktade mot oss, men när vi gått till cheferna för att få stöd så lägger de skulden på oss, berättade en av de anonyma undersköterskorna då.

– Jag tänker att man borde gå igenom incidentrapporter och se över rutiner och genomföra uppföljningar och eventuellt överväga personlarm, säger Helene Odenjung (L), också kommunalråd, till GP, och David Lega instämmer:

– Det är allvarligt om personal inte känner att de får stöd av chefen och känner sig hotad och otrygg på sin arbetsplats och det måste vi komma tillrätta med.

Bland de incidenter som rapporterats från personalen finns knuffar, slag med nycklar och händer och hot om knivskärningar eller döden.