Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

– Det är ett väldigt stort byte, säger Christer Asp, ambassadör med uppdrag att få myndigheten till Sverige.

Det handlar om många anställda, uppemot 1 000, många högkvalificerade och verksamma i en het bransch. Regeringen spenderar minst 4 miljoner kronor på att knipa myndigheten, oräknat all tid som ministrar och andra lägger ner, utanför det särskilda EMA-sekretariat som Christer Asp leder.

Socialförsäkrings- och vikarierande sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S) lobbar på sitt håll in i det sista, inför det att ansökningarna ska vara inne den 31 juli.

– Jag jobbar stenhårt för det här, den här veckan ska jag träffa ett stort antal ministrar och ansvarig EU-kommissionär.

Att få myndigheten till Sverige har betydelse för regeringens strävan att befästa Sverige och Stockholm/Uppsala som ett kluster för verksamhet inom så kallas Life Science-området. Här finns redan EU:s smittskyddsmyndighet, något som både kan vara en tillgång och en nackdel.

Konkurrensen om EMA är knivskarp.

– Sverige satsar hårt. Vi borde ha en rimlig chans om objektiva kriterier får styra, hävdar dock näringsminister Mikael Damberg (S).

EMA ligger sedan 1995 i London men eftersom Storbritannien ska lämna EU ska EMA och EU:s bankmyndighet flyttas i samband med utträdet 2019. Medan mindre än tio EU-länder anmält intresse för bankmyndigheten är det 22, inklusive Sverige, som trängtar efter EMA.

Dit hör bland andra Danmark, som fått draghjälp av en del skånska politiker som förordar Köpenhamn.

– De gör Danmark en tjänst, säger Annika Strandhäll.

De som aspirerar ska garantera en snabb och smidig övergång av verksamheten — ”sömlös” är nyckelordet. Myndigheten har stor betydelse för läkemedelsbranschen, användning och godkännande av läkemedel i EU – avbrott måste undvikas.

Förutom att klara att ta över verksamheten under gång måste länder som vill vara med i kampen garantera bostäder för ettusen anställda och deras familjer samt skolor för 600 barn. Sverige tänker sig att starta en särskild Europaskola. Bostadsfrågan ska också vara löst, trots den stora bostadsbristen i Stockholm.

– Vi har en lösning, men det har varit lite knixigt, säger Annika Strandhäll.

 

Viktiga hållpunkter för EMA

31 juli: De EU-länder som är intresserade ska ha lämnat in sin formella ansökan.

1 augusti: Ansökningarna blir offentliga genom att de publiceras på europeiska rådets hemsida.

Slutet av september: EU-kommissionen offentliggör sina utvärderingar av ansökningarna.

17 oktober: EU-ländernas ministrar med ansvar för EU-interna frågor diskuterar utvärderingarna.

19–20 oktober: EU-ländernas ledare tar upp frågan på sitt toppmöte.

20 november: EU-ländernas ministrar med ansvar för EU-interna frågor röstar om vilket land som ska få ta över EMA från Storbritannien.

 

Källa: Regeringskansliet, EMA-sekretariatet