Sedan kan järnvägen behöva repareras. Men myndigheten räknar med att spårtrafiken kommer att återupptas redan i början av veckan därpå.

Samtidigt kommer beskedet att bron ska byggas upp på samma plats igen.

– Felet var inte att det byggdes en bro. Den ska naturligtvis byggas igen, säger Monica Bengtson, pressinformatör vid Trafikverket.

Den nya bron ska göra det enklare för gående, cyklister och bilister att nå sjön Väsmans strand.

Tolv personer skadades, varav sex allvarligt, när bron rasade den 13 juli.