– Jag har mått väldigt dåligt, jag har haft ångest, sovit dåligt, känt stark oro. Även om jag har haft annan personal som stöd, så har jag inte velat gå till jobbet, berättar en av de uppsagda undersköterskorna för Göteborgs-Posten. Otryggheten har gjort att jag inte kan slappna av.

Boendet öppnades för två och ett halvt år sedan och ska hysa äldre aktiva missbrukare, berättar tidningen. Alkohol är tillåtet och personalen förväntas använda så kallat lågaffektivt bemötande. Det betyder i praktiken att man inte går emellan vid konflikter och att man går undan om man själv blir attackerad.

Men slutresultatet blir, enligt de anonyma undersköterskornas berättelser för Göteborgs-Posten, att även hot och misshandel accepteras.

– Vi har haft situationer där vi fått knivar riktade mot oss, men när vi gått till cheferna för att få stöd så lägger de skulden på oss, berättar en av undersköterskorna.

25 incidenter har rapporterats till kommunen, enligt tidningen. Hälften berör hot och våld: Personal får ta emot knuffar, könsord, rasistiska skällsord och slag med nycklar och händer, blir spottade på, får sprit hälld över sig, hotas med knivskärningar eller döden. Aggressiviteten drabbar även andra boende på hemmet.

Men cheferna reagerar inte på säkerhetsbristerna, menar undersköterskorna som bland annat tycker att larmen är otillräckliga. Det som finns är mobiltelefoner, inga direktlarm till SOS och polis.

Verksamhetschefen Malin Östling säger att frågan om säkerhetsbrister är ny.

– Vi har inget som sticker ut i den senaste medarbetarenkäten och frågan om larm var inte uppe i samband med vår arbetsmiljöplan och vi har inte högre personalomsättning än andra enheter inom förvaltningen, säger hon till GP.

Birgitta Hallbäck, ordförande i Kommunals sektion Östra Göteborg, säger däremot att frågan varit uppe flera gånger:

– Det är en pågående diskussion, säger hon till Arbetet. Men jag kan inte säga precis hur många gånger det har diskuterats.

– Jag talade nyss med arbetsplatsombudet på boendet, och hon tycker inte att det är rolig läsning, det som undersköterskorna säger. Arbetsmiljön är ju viktig, det finns de som är nöjda och de som är mindre nöjda. En del tycker att möjligheterna att larma är tillräckliga.

Lågaffektivt bemötande, som de ska tillämpa på boendet, handlar om att inte trigga igång någon som redan är uppskruvad – att inte göra konflikter värre, förklarar Birgitta Hallbäck.

– Men det får inte bli följden att personalen får ta emot slag. Det får aldrig vara okej att slå på en annan människa.

Nu ska arbetsmiljön ses över.

– Förvaltningen kommer redan nu att få i uppdrag att redovisa hur de tänker ta sig an de här arbetsmiljöfrågorna och jag vill ha en uppföljande rapport redan på vårt första nämndmöte i augusti, säger Marina Johansson (S), ordförande för kommunens sociala resursnämnd, till GP.

– Ibland går vi för nära. Att jobba lågaffektivt handlar om att förebygga och försöka undvika att situationer uppstår. Det är klart det finns gränser men samtidigt har de boende rättigheter. Man ska inte bli av med sin bostad för att man beter sig, men lagen gäller naturligtvis även på boendet, kommenterar verksamhetschefen Malin Östling till TT.

Incidenter – urval

Beskrivningar av händelser på boendet, ur kommunens register.

9 december 2015: ”X undrar varför det dröjer med maten, jag säger att jag ska hämta den nu. Då säger han att jag borde jobba i stället för att prata och går fram och spottar på mig. Så jag säger till honom att om du spottar på mig eller rör mig så ringer jag polisen. Då blir han irriterad och kommer närmre och knuffar och slår mig med axeln när han går förbi och säger: är du rädd nu eller?”

25 juni 2016: ”En boende frågar om det finns kaffe. Hänvisar till personal i köket som håller på att göra kaffe. Han ser ingen i köket. Blir arg, skriker och säger ”Du minns vad jag sa till dig förra gången”. (Jag har blivit hotad av denna person innan då jag avvisade besökare på natten pga att de var påverkade av droger). Då sa han ”Jag ska se till att du får äta din egen skit med sugrör”. Nu stormar han mot min kollega som står i köket och hon försöker förmå honom att gå ut därifrån men han trycker bort henne och vägrar lämna köket. Tar sitt kaffe och skriker att vi ska passa oss för att han ska se till att vi får ett helvete och mig har han redan varnat en gång.”

4 juli 2017: ”Vid 23-tiden på kvällen befann sig en boende inne hos en granne. Grannen ville att personen skulle gå därifrån och denne blev då tillsagd av personalen att lämna grannens bostad. Personen blev då arg och spottade personalen i ansiktet och hällde en halv liter konjak över personalen. När personalen gick därifrån slog den boende personalen i ryggen 5–6 gånger.”

Källa: GP