Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Tre av fyra män har ett betalt arbete, men bara varannan kvinna. Arbetslösheten för kvinnor i hela världen är 6,2 procent, jämfört med 5,5 procent för män, enligt rapporten World Employment and Social Outlook: Trends for women 2017.

Kvinnor arbetar framförallt inom utbildning, hälsovård, socialt arbete och handel, globalt sett. I Asien och Nordafrika är det också vanligt att kvinnor finns inom industrin, framför allt textilindustri. Kvinnor gör mer sällan karriär och lönegapet mellan könen är i vissa länder 40 procent.

Några av de faktorer som motarbetar kvinnors deltagande i arbetslivet är enligt rapporten

  • diskriminering,
  • sexuellt våld och trakasserier,
  • könsroller,
  • bristande anställningsskydd vid barnafödande,
  • otillräcklig utbildning, barnomsorg och kommunikationer.

– Dessa klyftor är inte längre acceptabla, kommenterar Valter Sanches, generalsekreterare för facket IndustriALL. Saker och ting förändras alldeles för långsamt. Vi som fackförbund har ett påtagligt ansvar att minska dessa klyftor.