– Nu ska vi sätta oss ner tillsammans med ett antal skyddsombud för att försöka hitta en långsiktig lösning på det här. Vi måste ställa oss frågan om det verkligen är en hållbar lösning att alltid ha med en väktare under varje besök, säger Stefan Österström, biträdande socialdirektör på kommunen till Jönköpings-Posten.

Det var för en vecka sedan som skyddsombudet stoppade arbetet hos vårdtagaren. Personal hade då utsatts för hot och våld och fått ta emot både könsord och rasistiska skällsord. Vårdtagaren ska dessutom ha kört på personal med sin rollator. En anhörig har också polisanmälts för att ha jagat ut personal ur vårdtagarens hem.