Stjärnekonomer hyllar den svenska regeringen. En av dem är professor Joseph Stiglitz.

I stället för ojämlikhet som högerpartierna förespråkar visar han på att ojämlika samhällen misslyckas med att skapa möjligheter för de i botten att utvecklas. Med andra ord ett ojämlikt samhälle innebär ett slöseri med humankapital.

Han lyfter Sverige som ett föredöme. Den svenska modellen har engagerat bättre än andra modeller som applicerats i andra länder. Högerpartierna i Sverige har en helt annan uppfattning, vilket jag beklagar.

Det vore politiskt självmord att överge den svenska modellen.

Alliansen har när de fått möjlighet att regera Sverige kört svensk ekonomi i botten eftersom de gått i motsatt riktning och medvetet skapat ett ojämlikare samhälle:

● De har levererat budgetunderskott

● Massarbetslöshet

● Försämringar för de som står utanför arbetsmarknaden

● Privatiseringar och vinstjakt

● De vill sänka lönerna så att företagen och kapitalet får ännu mer vinster och pengar i plånboken

● Privatiseringarna inom offentlig sektor har medfört att medborgarnas skattepengar genom de vinster som uppstått har förts till skatteparadis utomlands.

Nu bygger Stefan Löfven och regeringen ett friare och mer jämlikt samhälle genom att sätta jobben först.

● Mer pengar till offentlig sektor genom att rusta vården, skolan och omsorgen

● Regeringar har vänt stora underskott till överskott i statens finanser.

Sveriges ekonomi är i ett nytt läge. Statsfinanserna är urstarka. Regeringen har nu pengar att satsa för att skapa ett tryggare, rättvisare och mer jämlikt samhälle.

En högerregering, om de skulle ges chansen att regera, skulle förstöra landet igen.

Det får bara inte hända.