– En förundersökning har inletts om arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Det har man gjort för att det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts, så det är alltså en väldigt låg misstankegrad, säger kammaråklagare Charlotta Tanner vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål till Sveriges Radio Ekot.

Olycksplatsen är avspärrad och ska undersökas av polisens tekniker. Även Arbetsmiljöverket har under fredagen varit på plats för inspektion.

De skadade är anställda hos den polska underentreprenören G&M, ett stort företag som utfört arbetet på uppdrag av Skanska. Projektledaren Lukasz Sobon på G&M slår ifrån sig att raset beror på att arbetare i hans företag brustit. Den ställning som skulle hålla uppe formen under gjutningen var helt enkelt för vek, bedömer han. Bygget av stödet för formen låg på ett svenskt företag som G&M samarbetat med i flera tidigare projekt, utan problem.

– Det kan inte vara ett misstag från vår sida, säger Lukasz Sobon, som tror att någon räknat om eller kalkylerat fel på ett sätt som gjort att stöden för formen inte klarade vikten.

Larmet om olyckan vid bygget av den nya Kajbron, intill Ulrikakyrkans kyrkogård, kom strax efter klockan 14 på torsdagen och en stor räddningsinsats drog i gång. Under gjutningen av brobanan över järnvägen var det något som gick fel. Formen med betongen rasade ner på spåren när ställningen den vilade på vek sig.

Tolv personer skadades och fördes till sjukhus i Falun, Ludvika och Örebro. Enligt landstinget i Dalarna var sex av dem allvarligt skadade. Det handlar om krosskador, klämskador och trauma. Ingen av de drabbade har livshotande skador.

Den person som fördes till Örebro har opererats i flera timmar. En del av de anställda har kunnat åka hem till Polen, men Lukasz Sobon är mycket kritisk till att de inte ens fick hämta sina kläder eller legitimationer inne på arbetsplatsen, med hänvisning till polisens undersökning av olyckan.

Lukasz Sobon har ägnat tiden sedan händelsen åt att se till att de anställda som hamnat på sjukhus får den vård och det stöd de behöver. Han säger att Skanska är till stor hjälp i det arbetet och att företaget har de försäkringar som krävs för att de olycksdrabbade ska få hjälp.

Fackförbundet Byggnads ombudsman i Dalarna, Christer Persson, ställer sig frågande till varför Skanska, som vann broupphandlingen, valde att sälja bort jobbet till en underentreprenör. Men det är inte konstigt, enligt Skanskas kommunikationschef Karoline S Norlander.

– Vi jobbar ju kontinuerligt med underentreprenörer i alla våra projekt för att få in den kompetens som behövs.

Skanska genomför vid sidan om Arbetsmiljöverket sin egen utredning men har ännu ingen indikation på vad som orsakade olyckan.

Röjningsarbetet på spåret väntas kunna påbörjas först när inspektörerna är klara med sitt jobb vid platsen, vilket kan dröja, enligt Norlander.